شهر صدرا

شهر صدرا

فروش 4 قطعه زمین آپارتمانی در بلوار دستغیب شهر صدرا

555 متر
دو کله
بر بلوار دستغیب و کوچه 10 متری
کاربری : آپارتمانی با تراکم 240 درصد
دارای رای کمیسیون ماده 5 
40 درصد تراکم اضافه تر نسبت به کل صدرا
با چشم انداز ابدی برای تمام طبقات
مناسب جهت سازندگان با توجیه اقتصادی عالی
با موقعیت تجاری
قیمت 8.000.000.000 تومان

لوکیشن زمین

مهندس خلیلی