بانک ها
ادارات
دفترخانه ها

در این قسمت شما می توانید نشانی بانک های صدرا ، ادارات صدرا و دفترخانه ها شهر صدرا را ببینید.

این قسمت در حال تکمیل می باشد.

لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

نشانی بانک های صدرا

بانک ملت شعبه صدرا: صدرا فاز یک ، بلوار ایران

بانک ملی شعبه صدرا: صدرا فاز یک ، بلوار امام خمینی

بانک سپه شعبه صدرا: صدرا فاز دو ، بلوار ارتش

بانک مسکن شعبه صدرا: صدرا فاز یک ، بلوار مولانا

بانک تجارت شعبه صدرا: صدرا فاز یک ، بلوار امام خمینی

بانک شهر شعبه صدرا: صدرا فاز یک ، بلوار پاسداران

بانک صادرات شعبه صدرا: صدرا فاز یک ، بلوار پاسداران

نشانی ادارات صدرا

شهرداری صدرا :

شرکت عمران صدرا :

اداره برق صدرا :

اداره اب صدرا : 

اداره گاز صدرا :

سازمان نظام مهندسی صدرا :

اداره اوقاف صدرا :

شورای حل اختلاف صدرا :

کلانتری فاز یک صدرا :

کلانتری فاز دو صدرا :

نشانی دفاتر اسناد رسمی صدرا:

نقشه اماکن و ادارات صدرا