املاک
چت املاک

به زودی...

ابزار املاک

به زودی...

مهندسی و ساختمان

مشاوره رایگان در زمینه اخذ پروانه ساختمانی

شهر جدید صدرا

شهر جدید صدرا

مطالعات و طراحی شهر صدرا در سال 1368 اغاز شد و در سال 1372 شروع به عملایت اجرایی کردند.

حریم و محدوده شهر جدید صدرا

حریم شهر صدرا یا همان محدوده قانونی شهر صدرا 5 هزار هکتار (5کیلومتر مربع) و حوزه استحفاظی یا محدوده شهر صدرا 17000 هزار هکتار (17 کیلومتر مربع) می باشد.

رشد جمعیت در صدرا

سال 85 حدود 10 هزار نفر

سال 90 با افزایش 300 درصدی 40 هزار نفر

سال 95 به 91 هزار نفر

و هم اکنون آمار دقیقی از جمعیت شهر صدرا در دسترس نیست که علت آن را در مهاجر پذیر بودن این شهر می توان دید ولی تخمین ها جمعیت صدرا را 200 هزار نفر براورد می کند.

و اما افق جمعیتی که برای شهر جدید صدرا در نظر گرفته شده است 520 هزار نفر می باشد.

راه های دسترسی به شهر صدرا

شهر صدرا در حال حاضر به سه طریق راه دسترسی دارد اما در اینده 2 راه دسترسی دیگر به شیراز و بیضا به این راه ها اضافه می شود که در حال احداث نیز می باشند.

 

فاصله شهر جدید صدرا تا مادر شهر شیراز

15 کیلومتر فاصله ما بین این دو شهر می باشد و حدود 10 دقیقه فاصله ما بین فلکه سنگی در ابتدای صدرا تا شهرک گلستان شیراز می باشد ولی تا مرکز شهر شیراز فلکه نمازی حدود 25 دقیقه راه می باشد.

مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی

ارتفاع این شهر از سطح دریا 1846 متر می باشد که نسبت به شیراز 300 متر مرتفع تر می باشد و میانگین دما در طول سال در شهر صدرا نیز 14 درجه می باشد که نشان دهنده یک شهر تقریبا سرد می باشد.

بیمارستان های شهر جدید صدرا

شهر جدید صدرا به علت داشتن بیمارستان های مهم به یک قطب پزشکی تبدیل شده است که می توان به بیمارستان پیوند اعضا دکتر ملک حسینی و بیمارستان سوانح سوختگی نام برد و البته دو بیمارستان دیگر با نام های نمازی دو و فقیهی دو نیز در برنامه کار نمایندگان مجلس و علوم پزشکی شیراز قرار دارد.

سایت بیمارستان پیوند 

سایت بیمارستان سوانح سوختگی

بافت شهر جدید صدرا

شهر صدرا غالبا بافت ویلایی می باشد با تراکم های 2 و 3 خانواری برای هر زمین البته تراکم ها متفاوت می باشد مثل باغشهری و اپارتمانی و …

راه های دسترسی فراوان ، آب گوارا ، هوای دلپذیر و طراحی مدرن شهری نوید دهنده آینده ای روشن برای این شهر است.