نقشه های بنگاهی فاز یک
50 هکتاری

پاسارگاد 5 و 7 خیابان پارس و مرمر ، تعاونی گاز و برق

200 هکتاری

مولانا زوج بوستان 1 تا 7 پاسارگاد زوج ،خیابان ارش و خیام، مخابرات راه دور ، زیمنس ، وزارت دفاع و فنی حرفه ای

90 هکتاری شمال غرب و جنوب غرب

مولانا 1 و 3 دانش 2 ، ارم و بلوار عرفان تا میدان بهارستان

55 هکتاری

مولانا 5 و 7 ،خیابان جوانمردی ،خیابان کوهرنگ از زاگرس

25 و 60 هکتاری

خیابان کوهسار ،میدان بهارستان خیابان خوارزمی و فرهنگ ،زاگرس 1 و دانش 4 ،کمیته امداد و توسعه غرب

180 هکتاری

حدفاصل بلوار دانش و بلوار البرز ،اساتید و دانشگاه آزاد

45 و 58 و 40 هکتاری

بلوار البرز کوچه های فرد 1-3-5-7 ،سمت چپ دستغیب شمالی آموزش و پرورش ، دادگستری ، محیط زیست و اداره ثبت

100 هکتاری توحیدیان

حدفاصل بلوار حافظ و فردوسی

80 ، 32 و 14 هکتاری

32 هکتاری و 80 هکتاری سمت راست خیابان دستغیب شمالی و دهخدا

نقشه های بنگاهی فاز دو
زون (پارسه)
نیروی انتظامی

علوم پزشکی (دانشگاه شیراز)

115 هکتاری و ارتش جدید

26 هکتاری
28 هکتاری

نادر محمدی

ارتش

کاشی حافظ
زمزم

هنرستان

مخابرات1 (زیمنس غرب)

مخابرات2 (زیمنس شرق)
جهاد سازندگی و ندسا

مثلثی جهاد کشاورزی

هوابرد

نقشه بنگاهی

مهندس خلیلی