ارتش

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی ارتش فاز دو صدرا​

زمین های تعاونی ارتش از جمله زمین های پر طرفدار و خوش مشتری بازار صدرا می باشد که علت آن را در ساخت و ساز بالای این منطقه دید.

چهار خیابان اصلی ارتش :ماهان ، نیما ، عرشیا و عدالت می باشد.

از نکات مثبت دیگر این منطقه می توان به سند تک برگ بودن این زمین ها و ضابطه m3 این منطقه اشاره کرد.

از دیگر نکات این ناحیه می توان به

عرض زمین های 10 متر

کوچه های 10متری 

متراژ زمین های 200 تا 280 متری

اشاره کرد.

ضابطه این ناحیه m3 یا سه طبقه روی پارکینگ می باشد.

در این ناحیه قسمتی نیز آپارتمانی می باشد که متراي های حدود 1000 تا 2000 متر دارند ولی به علت سنگینی متراژ این پلاک ها ساخت و ساز کمتری در این پلاک ها انجام شده است.

این ناحیه از جنوب به بلوار ارتش ، از شرق به واسطه یک دره کوچک به 26 هکتاری از شمال به کاشی حافظ و مخابرات 2 و کوه و از غرب به مخابرات 1 ختم می شود.

نقشه ناحیه تعاونی ارتش فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از تعاونی ارتش فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی ارتش