باغشهر قصر سبز

نویسنده

باغشهر قصر سبز

خیابان قصر سبز دارای چند مجموعه باغشهری می باشد که در اینجا ما به بررسی مجموعه اول ( جهاد سازندگی ) که معروف ترین مجموعه خیابان قصر سبز می باشد می پردازیم.

این مجموعه واگذاری جهاد به کارمندان آن شرکت می باشد. مجموعه قصر سبز برای تمام زمین ها نهال کاشتند که همین عامل باعث شد هم اکنون درختانی 10 ساله در تمام زمین های این ناحیه خود نمایی کند.

این مجموعه دارای نگهبانی 24 ساعتته می باشد که همین عامل باعث رشد منطقه و امنیت بالاتر آن شده است.

شهرداری صدرا برای این منطقه همان ضابطه و کاربری گلبهار و پردیس را صادر کرده است یعنی 10 درصد سطح اشغال و 15 درصد تراکم به همراه زیرزمین با کاربری معمولا ورزشی و مچموعه آبی مثل استخر ، سونا و جکوزی می باشد.البته در گذشته ضابطه و کاربری این ناحیه 4 درصد و باغچه بود که خوشبختانه تغییر کرد.

متراژ زمین ها در این ناحیه حدود 980 متر می باشد و نام گذاری پلاک ها ترکیبی از حروف لاتین و اعداد می باشد.

این مجموعه دارای شیب های می باشد از شیب نلایم تا شیب های به شدت زیاد.

از جمله دیگر نکات مثبت این ناحیه می توان به نزدیک بودن این مجموعه به شیراز نام برد.

مجموعه باغشهری قصر سبز از یک سمت به بلوار خلیج فارس از یک سمت به خیابان قصر سبز و از یک سمتت به کوه و از سمت دیگر مجموعه باغشهری یاس متصل شده است.

وجه تمایز مجموعه قصر سبز نسبت به سایر باغشهری ها شرقی غربی بودن اکثر پلاک ها می باشد. البته در باغشهری می توان از 4 ضلع نور مستقیم گرفت.