بلوار البرز

نویسنده

بلوار البرز صدرا از چهار راه فردوسی شروع شده و تا انتهای بلوار دانش نبش کوهسار ادامه پیدا می‌کند.
نواحی تقسیم شده شرکت عمران در این نواحی شامل ناحیه ۴۵ هکتاری که حدفاصل البرز یک و دستغیب شمالی است، ناحیه ۵۸ هکتاری که حدفاصل البرز ۱ و ۷ می باشد، ناحیه ۴۰ هکتاری و ثبت که البرز ۷ می باشد.
ناحیه ۱۸۰ هکتاری نیز در ضلع غرب بلوار البرز می باشد که از سمت بلوار البرز شامل البرز ۲ و خیابان سهند می باشد.
بلوار البرز تقریبا در مرکز صدرا می باشد.
یکی از نکات مورد توجه در البرز ضابطه ساختمان می باشد که در برخی مناطق m2 , m3 ,m4 و در برخی مناطق نیز با رای کمیسیون ماده ۵ متفاوت می باشد.
اولین استخر صدرا در ابتدای البرز ۱ در حال احداث می باشد.
از جمله پروژه های ساختمانی مهم در این ناحیه می توان به پروژه فپکو ، الماس شهر ، احسان ، بام سبز ، عدالت ، اعیان ، نخل پتروشیمی ، اپاتیه۲، آسمان البرز ، سهند، سبلان، دامان گاز ، خورشید صدرا ، متخصصین و … نام برد.
به طور کلی مجتمع سازی های فراوانی در این قسمت شده است.
از خیابان های مهم در قسمت بلوار البرز می توان به خیابان های فارابی ، سهند ، نیما ، کارون ، خلیلی ، دیده بان و… نام برد.