شهر صدرا

شهر صدرا

بلوار دانش واقع در منطقه فاز یک شهر جدید صدرا است .

بلوار دانش متصل کننده نواحی 90 هکتاری جنوبی ، 90 هکتاری شمالی ، 180 هکتاری ، 60 هکتاری و 25 هکتاری است .

بلوار دانش در ورودی شهر صدرا قرار دارد که از سمت میدان امام رضا به شیراز وصل میشود و از سمت دیگر به بلوار البرز و بلوار فرهنگ ، بلوار پاسداران ، بلوار ایران ، خیابان دلگشاه ، بلوار ارم ،بلوار عرفان ، بلوار اندیشه ، دنا ، بلوار خوارزمی ، بلوار فرهنگ و سهند متصل میشود .

مهندس خلیلی