بلوار پاسداران صدرا

نویسنده

با وارد شدن به صدرا و قرار گرفتن پشت چراغ قرمز فلکه سنگی یا چهار راه گلها ، بلوار پاسداران در سمت چپ شما واقع می شود به عبارتی بلوار پاسدارن حد فاصل فلکه سنگی و و چهار راه مولانا یا چهار راه پمپ گاز می باشد.

بلوار پاسدارن به علت قرارگیری اکو پارک صدرا جنب و جوش شهری گرفته است.

از دیگر نکات بلوار پاسدارن می توان به قرار گیری ساختمان مرکزی شهرداری صدرا ساختمان شهرسازی شهرداری صدرا و اتش نشانی صدرا ، بانک شهر و بانک صادرات و دفتر خدمات قضایی و پمپ گاز فاز یک صدرا اشاره کرد.

علی رغم این همه اداره و بانک و اکو پارک و … اما ترافیک زیادی بر بلوار پاسداران حاکم نیست و علت آن را می توان در این دید که یک طرف بلوار پاسداران کاربری تجاری و مسکونی ندارد.

تنها فرعی بلوار پاسداران خیابان کاج می باشد که همین موضوع نیز باعث کاهش ترافیک این بلوار شده

بلوار پاسداران بعد از چهار راه پمپ گاز به بلوار بوستان می رسد و بعد از فلکه سنگی به بلوار ایران می رسد.

تنها ناحیه ای که بلوار پاسداران می خورد 90 هکتاری جنوب غرب می باشد.

نقشه 90 هکتاری جنوب

محله مسکونی بلوار پاسداران اوقاف می باشد اما یکی از گرانترین محله های صدرا می باشد و این گرانی قیمت را در لوکیشن بی نظیر این قسمت می توان دید.

اکثر خیابان ها و بلوارها در صدرا یک بلوار موازی دارند که بلوار موازی با بلوار پاسداران بلوار ارم می باشد.

ضابطه زمین های این ناحیه به صورت m3 , m4 می باشد.