جهاد سازندگی

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی جهاد سازندگی فاز دو صدرا

این ناحیه به مختصر به جهاد معروف است.

بیشترین تعداد پلاک زمین بین نواحی صدرا در این ناحیه واقع شده است. به همین علت بازه قیمتی زیادی نیز دارد.

از جمله نکات مثبت این ناحیه می توان به سند تک برگ بودن زمین های این ناحیه اشاره کرد.

این ناحیه از جنوب به تعاونی هنرستان ختم می شود و از شرق به مخابرات 2 و از غرب این ناحیه به زمین های معروف به 80 هکتاری که هنوز کاربری خاصی برای انها تعریف نشده است(البته یک پارک به مساحت 9 هکتار به تصویب شورای شهر و شهرداری صدرا برای اجرا در این ناحیه رسیده است.) از سمت شمال نیز یک تعاونی جدید به نام تکوا شروع به تفکیک و اجرای خیابان کشی کرده. 

زمین های جهاد در گذشته دارای مشکلات نقشه برداری زیادی بودند به همین خاطر حتما قبل از خرید زمین با یک مهندس نقشه بردار هماهنگی کنید.

نقشه ناحیه جهاد سازندگی فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه جهاد سازندگی فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی جهاد سازندگی