شهر صدرا

شهر صدرا

زمین های مربوط به تعاونی اداره گاز فاز دو صدرا

این ناحیه به زون ، پارسه یا زمین های شرکت گاز نیز معروف می باشد که گرانترین زمین ها صدرا مربوط به همین زمین ها است.

این مجموعه از وحدت بتن شروع می شود و تا میدان ولایت ادامه پیدا می کند.

از شمال به مجموعه ها نیروی انتظامی ، علوم پزشکی و 26 هکتاری متصل می باشد و از جنوب به بلوار امام خمینی که از فاز یک ادامه پیدا کرد متصل می باشد. 

مجتمع وصال گاز که یکی از مجتمع های خوب صدرا می باشد نیز در همین ناحیه واقع شده است.

از جمله نکات مثبت این ناحیه نزدیکترین ناحیه به فاز یک بودن آن است.سایر نکاتی که می توان درباره این ناحیه اشاره کرد:

ضابطه دو طبقه روی پارکینگ یا m2

متراژ زمین بین 180 متر تا 230 متر

سند واگذاری تعاونی گاز که نقل و انتقال در شرکت عمران و هم در تعاونی انجام می پذیرد.

نقشه ناحیه زون فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه زون فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی پارسه

مهندس خلیلی