مخابرات1 (زیمنس غرب)

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی مخابرات1 (زیمنس غرب) فاز دو صدرا​

این ناحیه مابین ناحیه ارتش و جهاد می باشد که از یک سمت به بلوار ده بزرگی و از یک سمت به کوه و از دو سمت دیگر به علت اینکه به بالای کوه ختم می شود به خیابانی دسترسی ندارد.

ناحیه مخابرات 1 به علت اینکه روی تپه واقع شده است ، زمین های آن دارای شیب زیاد می باشد که این شیب باعث شده از نظر مشتری مورد پسند نباشد و شهرداری هم به علت اینکه این زمین ها را نیازی به پر کردن نداشته باشیم مجوز یک طبقه زیر زمین می دهد.

ضابطه در این ناحیه m2  دو سقف روی پارکینگ و بعضا یک طبقه زیر زمین با شرایط خاص.

سند زمین های این ناحیه دارای قرارداد واگذاری تعاونی و زیر نظر شرکت عمران شهرهای جدید می باشد که تفاوتی با سند تک برگ ندارد.

نقشه ناحیه مخابرات1 (زیمنس غرب) فاز دو صدرا​

ویدیو کوتاه از ناحیه مخابرات1 (زیمنس غرب) فاز دو صدرا​​

نشانی تعاونی مخابرات