هنرستان

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی اداره هنرستان دو صدرا​

سند زمین های این ناحیه به صورت واگذاری تعاونی هنرستان می باشد که می توانید اقدام به گرفتن الحاقیه شرکت عمران کنید.

این ناحیه به دلیل داشتن پلاک هایی که در دادگاه پرونده دارند بسیار بدنام شده است.

برای اینکه خیال شما از خرید زمین در این ناحیه راحت شود حتما یک استعلام قبل از خرید زمین از شرکت عمران بگیرید.

از جمله نکات این ناحیه می توان به عرض کوچه های 8 متری و بن بست که باعث محیطی آرام در این منطقه شده است.

صابطه در این ناحیه به صورت m2 و m3 دیده می شود.

این ناحیه از شمال به به ارتش از جنوب بلوار کتاب از غرب به جهاد و از شرق به ناحیه زمزم منتهی می شود.

نقشه ناحیه هنرستان فاز دو صدرا​

ویدیو کوتاه از ناحیه هنرستان فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی هنرستان