پنج تعاونی در مثلثی جهاد کشاورزی

نویسنده

زمین های مربوط به مثلثی جهاد کشاورزی فاز دو صدرا

این ناحیه به مختصر به جهاد کشاورزی یا مثلثی جهاد نیز معروف است که در این ناحیه 5 تعاونی واقع شده است.

ناحیه مثلثی جهاد دارای تعاونی های متعددی است که بیشترین پلاک ها مربوط به تعاونی نمونه نظام مهندسی کشاورزی می باشد. از دیگر تعاونی ها می توان به تعاونی جهاد کشاورزی، امور عشایر ، زمین شهری ، اداره کل تعاون و حلال احمر نام برد.

از انجا که تعاونی ها در این نواحی مختلف هستند لذا سلیقه تفکیک پلاک کمی متفاوت است و هر ناحیه شرایط خاصی دارد.

مثلا ناحیه زمین شهری که واگذاری شرکت عمران می باشد غالبا دارای عرض 9 متر می باشد یا تعاونی نمونه نظام مهندسی عرض زمین های 11 و 12 متر در آن زیاد به چشم میخورد. علی رغم اینکه وسعت کل مثلثی جهاد کشاورزی بسیار زیاد بوده ولی این ناحیه دارای پستی و بلندی زیادی نمی باشد.

این زمین ها در آخرین نقطه صدرا واقع شده است و بعد از آن فقط زمین های هوابرد وجود دارد که بعد از هوابرد زمین های مشاع شروع می شوند.البته سطح دسترسی خوب این ناحیه با توجه به بلوار جانبازان و ورودی فاز دو صدرا از سمت دوکوهک باعث می شود این موضوع زیاد به چشم نیاید.

سند زمین در این نواحی بسته به تعاونی متفاوت می باشد مثلا نمونه نظام مهندسی کشاورزی دارای سند تک برگ اداره ثبت می باشد و زمین های زمین شهری و تربیت بدنی سند واگذاری شرکت عمران دارند.

از لحاظ ضابطه نیز دارای ضوابط مختلفی می باشد ولی اکثر زمین های این ناحیه دارای ضابطه m2 دو طبقه روی پیلوت می باشند.

به علت اینکه ناحیه جهاد کشاورزی در نقشه به صورت مثلثی می باشد به مثلثی جهاد معروف شده است.

کارمندان تعاونی کشاورزی با یک کار زیبا در همان سال های ابتدایی شروع تفکیک زمین اقدام به کاشت درختان زیبای سرو ، سرو شیرازی و کاج و … کردند که حال پس از گذشت 20 سال از ان سالها این ناحیه دارای درختان زیبا می باشد.

نقشه ناحیه مثلثی جهاد کشاورزی فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه مثلثی جهاد کشاورزی فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی های ناحیه مثلثی جهاد کشاورزی