26 هکتاری

نویسنده

زمین های مربوط به 26 هکتاری فاز دو صدرا

سند زمین های 26 هکتاری به صورت واگذاری شرکت عمران می باشد که شما با پرداخت عوارض شهرداری می توانید سند الحاقیه شرکت عمران را دریافت کنید.

ضابطه این ناحیه اکثرا m2 دو طبقه روی پارکینگ می باشد.

در شرق 26 هکتاری زمین های علوم پزشکی واقع شده ، از سمت غرب به صورت بن بست می باشد اما به واسطه یک دره کوچک ارتش قدیم متصل است و همچنین به زمین های نادر محمدی و بلوار ابوریحان متصل می باشد. از شمال نیز به کوه بن بست می شود و از جنوب به میدان فدک و زمین های زون 1 راه دارد و همچنین از شرق به علوم پزشکی متصل می شود.

به طور کلی این زمین ها را می توان به دو قسمت خیابان دماوند و خیابان سپهر تقسیم کرد.به علت اینکه قسمت خیابان دماوند دسترسی نزدیکتری نسبت به خیابان سپهر دارد قیمت زمین در خیابان دماوند بالاتر می باشد و هر چه به سمت کوه می رویم قیمت زمین کاهش پیدا می کند.

پستی و بلندی در این ناحیه کم می باشد و عرض زمین های خیابان سپهر اکثرا 12 می باشد و ضابطه ساختمان سازی در این ناحیه m2 دو طبقه روی پارکینگ می باشد و متراژ زمین ها در این ناحیه بین 210 متر تا 280 متر دیده می شود.

نقشه ناحیه 26 هکتاری فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه 26 هکتاری فاز دو صدرا

نشانی تعاونی 26 هکتاری