28 هکتاری

نویسنده

زمین های مربوط به ناحیه 28 هکتاری فاز دو صدرا​

سند زمین های 28 هکتاری به صورت واگذاری شرکت عمران می باشد که شما با پرداخت عوارض شهرداری می توانید سند الحاقیه شرکت عمران را دریافت کنید.

زمین های 28 هکتاری از شمال به بلوار ارتش ، از غرب به زمین های زمزم ، از شرق به بلوار ابوریحان و از جنوب به مسکن مهر بناسازان یا امام رضا متصل است.

ضابطه این ناحیه به صورت سه طبقه روی پارکینگ می باشد یا همان m3.

از جمله نکات این ناحیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یکی از قدیمی ترین نواحی که ساخت و ساز زیادی انجام شده است.

عرض کوچه ها اکثرا 10 متری

دسترسی خوب به خدمات شهری و امکانات شهری

متراژ زمین ها بین 240 متر تا 280 متر 

نقشه ناحیه ناحیه 28 هکتاری فاز دو صدرا​

ویدیو کوتاه از ناحیه 28 هکتاری فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی 28 هکتاری