دسته: معرفی مناطق فاز دو شهر جدید صدرا

 • هوابرد

  هوابرد

  نویسنده

    مشاوره فنی و پروانه ساختمان

 • ندسا

  ندسا

  نویسنده

    مشاوره فنی و پروانه ساختمان

 • پنج تعاونی در مثلثی جهاد کشاورزی

  پنج تعاونی در مثلثی جهاد کشاورزی

  نویسنده

  زمین های مربوط به مثلثی جهاد کشاورزی فاز دو صدرا این ناحیه به مختصر به جهاد کشاورزی یا مثلثی جهاد نیز معروف است که در این ناحیه 5 تعاونی واقع شده است. ناحیه مثلثی جهاد دارای تعاونی های متعددی است که بیشترین پلاک ها مربوط به تعاونی نمونه نظام مهندسی کشاورزی می باشد. از دیگر…

 • جهاد سازندگی

  جهاد سازندگی

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی جهاد سازندگی فاز دو صدرا این ناحیه به مختصر به جهاد معروف است. بیشترین تعداد پلاک زمین بین نواحی صدرا در این ناحیه واقع شده است. به همین علت بازه قیمتی زیادی نیز دارد. از جمله نکات مثبت این ناحیه می توان به سند تک برگ بودن زمین های این…

 • مخابرات2 (زیمنس شرق)

  مخابرات2 (زیمنس شرق)

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی مخابرات2 (زیمنس شرق) فاز دو صدرا​ این ناحیه در بالای ارتش واقع شده است که با پیمودن خیابان نیما تا انتها به مخابرات 2 میرسیم. از جمله نکات این ناحیه زمینه های با عرض های متفاوت می باشد و در هنگام خرید باید به این نکته دقت کرد در برخی…

 • مخابرات1 (زیمنس غرب)

  مخابرات1 (زیمنس غرب)

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی مخابرات1 (زیمنس غرب) فاز دو صدرا​ این ناحیه مابین ناحیه ارتش و جهاد می باشد که از یک سمت به بلوار ده بزرگی و از یک سمت به کوه و از دو سمت دیگر به علت اینکه به بالای کوه ختم می شود به خیابانی دسترسی ندارد. ناحیه مخابرات 1…

 • هنرستان

  هنرستان

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی اداره هنرستان دو صدرا​ سند زمین های این ناحیه به صورت واگذاری تعاونی هنرستان می باشد که می توانید اقدام به گرفتن الحاقیه شرکت عمران کنید. این ناحیه به دلیل داشتن پلاک هایی که در دادگاه پرونده دارند بسیار بدنام شده است. برای اینکه خیال شما از خرید زمین در…

 • زمزم

  زمزم

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی زمزم فاز دو صدرا​ این ناحیه را به دو قسمت کلی می توان تقسیم کرد:سمت 28هکتاری و سمت خیابان بختگان زمین های سمت خیابان بختگان شیب دار نیستند و یک امتیاز خوب است و در عین حال کوچه های منظم دارد. در قسمت نزدیک به 28هکتاری به علت اینکه زمین…

 • کاشی حافظ

  کاشی حافظ

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی کاشی حافظ فاز دو صدرا​ ناحیه ای کوچک که در دل ارتش واقع شده است و ما بین خیابان های ماهان و نیما می باشد. محله کاشی حافظ به علت اینکه ضابطه آن کمتر از ارتش می باشد و ساخت و ساز کمتری در آن نسبت به ارتش شده است…

 • ارتش

  ارتش

  نویسنده

  زمین های مربوط به تعاونی ارتش فاز دو صدرا​ زمین های تعاونی ارتش از جمله زمین های پر طرفدار و خوش مشتری بازار صدرا می باشد که علت آن را در ساخت و ساز بالای این منطقه دید. چهار خیابان اصلی ارتش :ماهان ، نیما ، عرشیا و عدالت می باشد. از نکات مثبت دیگر…