معرفی مناطق فاز یک شهر جدید صدرا

معرفی مناطق فاز یک شهر جدید صدرا

بلوار فردوسی

معرفی مناطق فاز یک شهر جدید صدرا

بلوار البرز

معرفی مناطق فاز یک شهر جدید صدرا

بلوار ایران

معرفی مناطق فاز یک شهر جدید صدرا

بلوار دانش

معرفی مناطق فاز یک شهر جدید صدرا

بلوار زاگرس

آیا می خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید.

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

مهندس خلیلی