شهر صدرا

شهر صدرا

این مجموعه در ورودی شهر جدید صدرا می باشد و دارای نگهبانی 24 ساعته می باسد که باعث امنیت بالاتر نسبت به سایر نواحی شده است.

این مجموعه بهاران نامخ دارد اما به علت اینکه در بین دو کوه به نام جلاب قرار دارد به تنگ جلاب معروف شده است.

این مجموعه از یک سمت به بلوار خلیج فارس و از سه سمت دیگر به کوه متصل است.

این مجموعه دارای اماکن تفریحی توریستی زیادی از جمله

مجموعه سنتی و رستوران و هتل و گردشگری هفت دریا

کارتینگ متل 

زمین ورزش و تنیس

کاخ پارسه

مجموعه اقای عابد باغ پرندگان و بوم گردی عشایری

می باشد

این مجموعه به علت قرار گرفتن در یک تنگه که بین دو کوه است همیشه نسیم خنکی در می وزد که باعث خنکی در تابستان می شود.

مهندس خلیلی