حریم و محدوده شهری

نویسنده

حریم و محدوده شهری در ایران، یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در برنامه‌ریزی شهری است. هر شهری دارای محدوده و حریمی خاص بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی حریم و محدوده شهری در ایران، به‌طور خاص شهر تهران پرداخته می‌شود.

حریم و محدوده شهری دو خط فرضی در حاشیه شهر می باشد که مدیریت شهری و شهرداری بر اساس این دو خط خدمات رسانی خود را مشخص می کنند. که ما در اینجا بیشتر به حریم و محدوده قانونی شهر جدید صدرا می پردازیم.

حریم شهر

حریم شهری به معنای فضای محدودی است که کنترل شده توسط قوانین و مقررات شهری است. این فضا شامل محدوده شهری، حومه و پیرامون شهر می‌شود. اهمیت حریم شهری در تضمین کیفیت زندگی شهروندان، محافظت از محیط زیست و حفظ کیفیت بصری شهر است.

حریم شهر صدرا

حریم شهر صدرا در غرب صدرا حدودا جاده بیضا می باشد ، در شرق حدودا اهل بیت و جاده شیراز اصفهان می باشد ، از جنوب حدودا رشته کوه شورجه ما بین شیراز و صدرا و قصرقمشه و باغشهر های گود گویم که جز شیراز می باشد و از شمال که رشته کوه های کاویانی ، ملوسجان و رشته کوه بیضا صدرا را احاطه کرده اند.

نقشه حریم و محدوده صدرا را می توانید در این صفحه ببینید.

محدوده شهر

در ایران، محدوده شهری به دو دسته تقسیم می‌شود: محدوده شهری و محدوده روستایی. محدوده شهری در ایران، شامل یک ناحیه شهری و مناطق قرارگیری شهری است. این محدوده با توجه به معیارهایی مانند تعداد جمعیت، تعداد ساختمان‌ها و شیوع فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود.

در شهر تهران نیز محدوده شهری به دو دسته تقسیم می‌شود: مناطق ۱ تا ۲۲ و حومه شهر. مناطق ۱ تا ۲۲ شامل مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران است و حومه شهر شامل مناطقی مانند ورامین، شهریار و پردیس است.

همچنین، در برنامه‌ریزی شهری تهران، محدوده شهری با توجه به شاخص‌های جغرافیایی و اقتصادی تعیین می‌شود. در این راستا، شاخص‌هایی مانند تراکم جمعیت، توزیع ساختمان‌ها، شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های حمل و نقل مورد توجه قرار می‌گیرد.

محدوده قانونی شهر جدید صدرا

محدوده شهر صدرا از جنوب نهر اعظم می باشد از شمال همان خط حریم است از شرق باغشهر اهل بیت و بلوار حافظ و نیمی از جاده اول صدرا و از غرب وسط زمین های مشاع می باشد.

نقشه حریم و محدوده صدرا را می توانید در این صفحه ببینید.

با توجه به اهمیت حریم و محدوده شهری در برنامه‌ریزی شهری، باید از این موضوع به‌طور جدی پیروی کرد. برای این منظور، باید به برنامه‌ریزی شهری با توجه به معیارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه کرد تا حریم و محدوده شهری به‌طور کامل محافظت شود.

 
دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید