شهرستان صدرا

نویسنده

شهر جدید صدرا در تقسیمات کشوری جز شهرستان شیراز می باشد و برای اکثر امور اداری مردم به شهر شیراز مراجعه مراجعه می کنند.
استاندار فارس در سخنرانی قبل از نماز جمعه آقای پوربهی مدیرعامل شرکت شهر جدید صدرا را به عنوان فرماندار ویژه این شهر انتخاب کرد.
تعدادی از اعضای شورای شهر امام جمعه سابق صدرا و عده زیادی از مردم شهر صدرا پیگیر تبدیل شهر صدرا به شهرستان و انتخاب فرماندار و فرمانداری برای شهر صدرا هستند.
البته عده ای از شورای شهر شیراز و یکی از نماینده های مجلس مخالف این موضوع هستند که شهر صدرا از شیراز جدا شود و تمایل به پیوند این دو شهر هستند.
اما آیا الان که شهر صدرا جز شیراز هست در ردیف بودجه همانند شیراز با آن رفتار می شود؟
به نظر من که مدیران استانی و شهری شیراز نگاه یکسانی به این دو شهر ندارند لذا با جدا شدن این شهر از شیراز از لحاظ پیشرفت در توسعه زیربنا ها و افزایش بودجه پیشرفت بسازیی خواهد داشت.
جمعیت صدرا در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار نفر می باشد لذا داشتن یک فرمانداری بسیار می تواند به این شهر پرجمعیت و دومین شهر پرجمعیت بعد از شیراز کمک کند.
یه نظریه دیگر که وجود دارد تقسیم مسئولیت بین تعداد بیشتری از مردم می تواند باعث بهتر انجام شدن آن مسئولیت کمک کند و هم اینکه شور اشتیاق در بین مردم بیشتر خواهد شد و ارتباط مردم عادی با مسئولین به راحتی بیشتری امام خواهد شد.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید