معرفی مناطق فاز دو شهر جدید صدرا

هوابرد

معرفی مناطق فاز دو شهر جدید صدرا

ندسا

معرفی مناطق باغشهری شهر جدید صدرا

هشت بهشت

معرفی مناطق باغشهری شهر جدید صدرا

باغ شهر زاگرس

آیا می خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید.

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

مهندس خلیلی