نقشه برداری در صدرا

نویسنده

در این مقاله تمام تلاش خود را برای اینکه بهترین راهنمایی را برای شما داشته باشیم به کار خواهیم برد .در مورد اینکه نقشه برداری چیست و به چه علت نیاز است نقشه برداری داشته باشیم ؟ دفاتر متعدد نقشه برداری در صدرا وجود دارد که یکی از مجرب ترین و بهترین آن ها دفتر نقشه برداری مشاورین پایا برج است . ما در ادامه به توضیح کام نقشه برداری خواهیم پرداخت و تمام مراحل آن را ذکر خواهیم کرد . پیش از آن باید بگوییم که نقشه برداری یکی از مراحل اولیه ساخت خانه شما است پس چه بهتر که از همان ابتدا با دفتری همکاری کنید که خود سازنده ملک باشد راه های ارتباطی ما در سایت وجود دارد و شما میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید . خیلی خب به ادامه مطلب مهم خود خواهیم پرداخت .

نقشه برداری چیست ؟

اگر بخواهیم تعریف مناسبی از نقشه برداری انجام دهیم باید بگوییم که نقشه برداری به علم تهیه نقشه از سطح زمین نقشه برداری میگوییم . تا بتوانیم از یک محدوده ای اطلاعات دقیقی داشته باشیم .

تعریف دیگر آن میشود علم و فنی که جهت اندازه گیری دقیق مورد استفاده قرار میگیرد . به طور کلی ما یک سری اندازه گیری های طولی و زوایه را انجام میدهیم و یک سری محاسبات بر روی آن . ما انواع اندازه گیری را در ادامه توضیح خواهیم داد .

هر پروژه عمرانی را که بخواهیم اجرا کنیم ما احتیاج به نقشه دقیق مهندسی آن داریم .

یکی از کاربرد های نقشه بردرای کنترل کاره های اجرایی و نشست ساختمان ها در عملیات ساختمانی است .

برای انجام این کار ما احتیاج به وسایل مختلفی داریم و هم اینکه شخصی که نقشه کشی را بلد باشد نیاز داریم که در ادامه مطلب توضیح خواهیم داد .

در زمینه کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد مثلا زمانی که میخواهیم یک شیب مشخص در زمین کشاورزی ایجاد کنیم .

طرح های مربوط به راه سازی و معادن و عمق آب و خطوط گاز و باستان شناسی نیز استفادذه میشود .

اما این سوال پیش می آید که کاربرد نقشه برداری چیست ؟ همان طور که گفته شد نقشه برداری جهت ثبت و بررسی و تحلیل اطلاعات یک منطقه است آن منطقه میتواند کره زمین باشد میتواند ماه باشد . و همچنین آن نقشه میتواند کاربری های متعددی داشته باشد از جمله این کاربری ها میتوان به کاربری های مسیر، ثبتی، نظامی ، دریایی یا هیدروگرافی ، ساختمانی ، ، زیرزمین و هوایی یا همان فتوگرامتری اشاره کرد .

توضیح مختصر در مورد هر کدام خواهیم داد

نقشه برداری ثبتی شهری :

انواع اندازه گیری در نقشه برداری چیست ؟

اندازه گیری طولی (طول یابی ) ، اندازه گیری ارتفاع (ترازیابی ) و اندازه گیری زوایه (زاویه یابی ) که هر کدام از انی نوع اندازه گیری ها روش ها و دوربین های مخصوص خود را دارد .

شاخه های نقشه برداری چیست ؟

  1. عمومی و کاربردی : در این نوع نقشه برداری ما کار هایی را انجام میدهیم که در محدوده کوچکی انجام میشود از جمله توپوگرافی و کارگاهی .

همان طور که میدانید ما میتوانیم در محیط های کوچک زمین را مسطح فرض کنیم و از انحنا زمین صرف نظر کنیم .

زیر شاخه های عمومی و کاربردی :

مسطحاتی : همان طور که گفته شد در این مدل از نقشه برداری ما میتوانیم از انحنا زمین صرف نظر کنیم . هدف از آن ها هم تهییه نقشه نقشه ای است که تنها دارای اطلاعات مسطحاتی باشند .

توپوگرافی : این نوع نقشه جهت مشخص کردن وضعیت ارتفاعی زمین از جمله عوارض طبیعی و مصنوعی زمین است مانند دره و رود و غیره که این کار توسط یک سری خطوط و منحنی ها انجام میوشد .

خطوط تراز یا منحنی میزان چیست ؟ خطوط بسته ای هستند که دارای ارتفاع ثابتی هستند و نقاط هم ارتفاع را نمایش میدهند . که میتوان در این نوع نقشه برآمدگی یا خط الراس داشت یا اینکه فرورفتگی یا خط القعر داشت . هر چه قدر اعدا به داخل منحنی کم تر شوند فرورفتگی و هر چه قدر بیشتر شود برآمدگی یا قله داریم . خطوط همدیگر را قطع نمیکنند و بسته هستند و وضعیت ارتفاعی زمین را به ما نشان میدهند .

مسیر : طراحی و پیاده سازی راه و راه آهن و خطوط انتقال نیرو و خطوط لوله آب و گاز و نفت مورد بررسی قرار میگیرد .

زیرزمینی : احداث تونل ها و سازه های زیر زمینی همچنینی عملیات های حفاری مورد بررسی قرار میگیرد . این نوع از نقشه برداری که در شهر جدید صدرا شیراز نیز کاربرد دارد جهت تهییه موقعیت دقیق از تونل های زیر زمینی و غیره جهت ساخت مترو در صدرا یا زدن تونل مورد استفاده قرار میگیرد .

هیدور گرافی : جهت عمق اقیانوس ها وبرای ایجاد اسکله جدید عمق دریا و عبور خطوط نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرد .

ثبتی املاکی : تفکیک قطعات ملکی و تعیین حدود و محدوده زمین های شهری و تعیین مساحت آن ها . این نوع از نقشه برداری در صدرا که جهت تعیین حدود و مساحت قطعات مختلف زمین انجام میشود و در حیطه و حوزه املاک است .

ساختمان : پیاده کردن پلان های ساختمانی از دید ارتفاع ، مشخص کردن موقعیت ستون ها و عمودی بودن .

2. تخصصی و مهندسی (ژئوماتیک) : در این مدل ما دیگر نمیتوانی انحنا زمین را نادیده بگیریم . به علت اینکه باید دقت زیادی داشته باشد . برای مناطق وسیع انجام میشود

ژئودزی : تعیین سیستم مختصات و همچنین شکل زمین نوع حرکت زمین و از این قبیل مسائل در این بخش میگنجد .

فتوگرامتری یا هوایی : عکس برداری هوایی است که میتوان با استفاده از یک سری ابزار ها ما نقشه هایی را تهییه کنیم . نقشه برداری هوایی یا همان فتوگرامتری برای کاربرد های متعددی استفاده میشود که از جمله آن تهییه نقشه های هوایی مانند گوگل مپ است از جمله دیگر کاربرد های آن میتوان به تهییه نقشه های سه بعدی اشاره کرد .

سنجش از راه دور : تهییه و جمع آوری اطلاعات و داده ها بدون اینکه تماس فیزیکی با اشیا داشته باشیم با استفاده از امواج الکترومغانطیسی و ماهواره .

برداری نظامی : این مدل برای اهداف جنگی استفاده میشود که از جمله این اهداف میتوان به نوع قرار گیری نیرو های خودی و دشمن اشاره کرد .

نقشه چیست ؟

تصویر و ترسیم افقی بخشی از عوارض زمین را چه طبیعی باشد چه مصنوعی به صورت کوچک تر را نقثشه میگویند.

چند نوع عوارض داریم ؟ میتوان آن ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد :

عوارض نقطه ای ( point ) : مثل تیر چراغ برق اندازه و ابعاد ندارد

عوارض خطی (line) : مثل خط راه آهن به صورت خطی ترسیم شده است یا رودخانه .

عوارض سطحی ( polygon ) : دارای ابعاد و اندازه است دارای طول و عرض است مساحت دارد .

کروکی چیست ؟

قبل از تهییه نقشه ما باید کروکی تهییه کنیم طرحی ساده که به سرعت میتوانیم آن را بکشیم و دارای ابعاد و اندازه دقیقی نیست در واقع به یک شناخت اولیه از ان منطقه خواهیم رسید . یک طرح اولیه است . قبل از ادامه چند مورد را خدمت شما عرض بکنیم آن هم اینکه ما در شهر جدید صدرا شیراز هر گونه نقشه برداری در صدرا را با کمک تیم های تخصصی خود انجام دهیم .

مقایس چیست ؟

مقایس در نقشه بیانگر این است که ابعاد و اندازه روی نقشه چه مقدار با دنیای واقعی نسبت دارد . یعنی چه قدر اندازه نقشه نسبت به زمین کوچک تر شده است .

چه گونه مقایس را اندازه گیری کنیم ؟ فاصله دو نقطه روی نقشه تقسیم بر فاصله افقی همان دو نقطه بر روی موقعیت جغرافیایی مد نظر ما میشود مقیاس نقشه . این نکته را هم در نظر داشته باشید مقیاس بدون واحد میباشد . و همچنین باید در نظر داشته باشیم فاصله دو نقطه روی نقشه با فاصله افقی دو نقطه روی زمین باید به یک واحد باشند یعنی هر دو یا باید به سانتی متر باشند یا به متر . فرمول آن

d : فاصله تصویر دو نقطه بر روی نقشه

D : فاصله افقی همان دو نقطه بر روی زمین

S : مقیاس

d/D = S

مقایس عددی ، کسری است مانند : 1/(N* 1000)

این کسر این را نشان میدهد که هر میلی متر بر روی نقشه تهییه شده برابر است با N متر روی زمین .

به طور مثال مقیاس 1/6000 را در نظر بگیرید این عدد میگوید هر میلی متر روی نقشه برابر است با 6 متر روی زمین است .

هر چه مقیاس بزرگ تر باشد فصله بین دو نقطه روی نقشه بزرگ مقیاس تر میوشود است .

وقتی نسبت مساحت بر روی نقشه را نسبت به مساحت واقعی همان قطعه زمین بر روی زمین قرار دهیم S^2 را بدست می آوریم .

مقایس خطی یا ترسیمی چیست ؟

به علت اینکه نقشه ها بر اثر رطوبت یا تغییر دما مقدار آن تغییر میکند به همین دلیل یک مقیاس خطی در نقشه ترسیم میکنند که در نتیجه اگر ابعاد نقشه تغییر کند ابعاد آن خط هم نیز تغییر میکند . مقیاس خطی پاره خطی است که به فواصل معیین تقسیم شده است . و هر تقسیم آن طول معینی از زمین را نشان میدهد .

اندازه گیری طول ( طول یابی ) :

چهار روش برای طول یابی وجود دارد که عبارت اند از : روش محاسباتی ، روش های مستقیم ، استفاده از دوربین های نقشه برداری و استفاد از دستگاه های الکترونیکی .

روش محاسباتی : فرض کنید در یک زمین مثلثی هستید و برخی از مکان ها که شکل شبیه به مثلث باشد از فرمول های مثلثاتی استفاده میکنیم . به طور کلی از فرمول های ریاضی استفاده میکنیم . با استفاه از نقاطی که توسط جی پی اس و غیره بدست اورده ایم محاسبات را انجام میدهیم شیب و دیگر مسائل باید در نظر گرفته شود .

روش مستقیم : که شامل قدم انسانی و چرخ غلتان میشود . قدم انسانی در اندازه گیری طول مشخص است اما چرخ غلطان چه گونه است ؟ تعداد دور های حرکت روی کنترلی ثبت میشود و تعداد مسافتی که طی میشود مشخص میشود . روش دیگر زنجیر مساحی است این روش متشکل شده از از یک سری مفتول که فلزی هستند و هر مفتول طول خاصی دارد و محاسبات با ان انجام میشود . روش دیگر نوار های فلزی ( متر ) است .

استفاده از دوربین های نقشه برداری : استفاده از دوربین های نقشه برداری روشی دیگر برای طول یابی است از عدد هایی که در این دوربین مشخص و خوانده میشود میتوان محاسبات را انجام داد .

استفاده از دستگاه های الکترونیکی : متر لیزری دستگاهی است که با استفاده از لیزر میتواند فاصله را اندازه گیری کند .

ترازیابی :

بدست آوردن ارتفاع یا اختلاف یا به عبارتی تعیین اختلاف نقاط مختلف را نسب به یکدیگر یا نسبت به یک سطح مبنای معین را که با کمک وسایل و دستگاه های متفاوت و با روش های مختلفی انجام و صورت میگیرد را تراز یابی میگویند .

سوال پیش می آید این سطح مبنا چیست ؟ سطح مبنای ارتفاعی یا ژئویید همان سطح آب های آزاد ، اقیانوس ها و دریاهای آزاد است البته باید این نکته را در نظر بگیریم زمانی که بدون جزر و مد است . که منظور از ارتفاع یک نقطه فاصله آن نقطه به صورت قائم تا ژئویید است .

برای نقشه برداری در صدرا لطفا با این شماره تماس حاصل فرمایید : 09176865385


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید