شهر صدرا

شهر صدرا

زمین های مربوط به 115 هکتاری و ارتش جدید فاز دو صدرا

این ناحیه به دو بخش ارتش جدید و بخش اصلی 115 هکتاری تقسیم می شود. البته در شهرداری صدرا هر دو محله به نام 115 هکتاری پروانه صادر می شود.

ضابطه این ناحیه معمولا m2 دو طبقه روی پارکینگ و انباری می باشد.

ورودی بخش ارتش جدید از سمت ناحیه نیروی انتظامی می باشد و ورودی بخش اصلی از سمت بلوار میثاق و بلوار شهید دوران می باشد.

به علت وجود کوه و تپه بین این دو قسمت فعلا به هم دسترسی ندارند البته به زودی با اجرای خیابان این دو قسمت به هم متصل می شوند.

این ناحیه از غرب و جنوب به علوم پزشکی و از شرق به نیروی انتظامی و از شمال به کوه منتهی می شود.

ناحیه 115 هکتاری در مجاورت علوم پزشکی می باشد اما به دلایل زیر قیمت این منطقه به شدت کمتر از علوم پزشکی می باشد:

1-عدم خدمات رسانی مثل آسفالت ، برق و …

2-تفکیک و فروش زمین ها دیرتر از بقیه تعاونی ها انجام  شد.

3-بن بست بودن این ناحیه

سند این زمین ها به صورت واگذاری تعاونی نیروی  دانشگاه شیراز می باشد و می توان اقدام به اخذ سند الحاقیه شرکت عمران نمود.

تعدادی از زمین های این ناحیه در گودی واقع شده است و برخی هم با خاک برداری های سخت مواجه هست.

از نکات مثبت این ناحیه می توان به آینده خوب آن

زمین های با عرض و متراژ زیاد

و نکته مثبت دیگر اکثر زمین های این ناحیه دوبر می باشند.

نقشه ناحیه 115 هکتاری و ارتش جدید فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه 115 هکتاری و ارتش جدید فاز دو صدرا

نشانی تعاونی 115 هکتاری و ارتش جدید

مهندس خلیلی