شهر صدرا

شهر صدرا

زمین های تعاونی نیروی انتظامی فاز دو صدرا

ناحیه نیروی انتظامی یکی از بهترین نواحی در شهر صدرا می باشد. از نکات مثبت این ناحیه می توان به 

ساخت و ساز بالا 

عرض زمین های 12

کوچه های عریض

نام برد.

ضابطه این ناحیه m2 یا دو طبقه روی پیلوت می باشد.

ناحیه نیروی انتظامی از از جنوب به زمین های زون از غرب به علوم پزشکی از شمال به 115 هکتاری و از شرق به مجتمع وحدت بتن ختم می شود.

نزدیکی این ناحیه به فاز یک عامل گرانی زمین در این منطقه می باشد.

این ناحیه در دامنه کوه و شیب قرار دارد که می تواند بر تصمیم خریداران تاثیر زیادی بگذارد، برخی زمین در بلندی را بیشتر می پسندند.

حدود 20 درصد از زمین های این منطقه دارای سند تک برگ می باشد و مابقی دارای سند الحاقیه و واگذاری شرکت عمران می باشد.

نقشه ناحیه نیروی انتظامی فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه نیروی انتظامی فاز دو صدرا

نشانی تعاونی نیروی انتظامی

مهندس خلیلی