وب سایت در حال اصلاح است . از شکیبایی شما سپاسگزاریم

گلبهار

گلبهار یکی از گزینه های خوب برای سرمایه گذاری در باغشهر صدرا است این باغ ویلا دارای اسناد ملکی میباشند و همچنین اگر زمین بدون دیوار باشد دارای برگ الحاقیه است. فاز : یک . سطح اشغال  این منطقه 10 درصد و سطح تراکم آن ها 15 درصد میباشد .

بهارستان

این سری از خانه باغ ها که توسط شرکت عمران به علوم پزشکی داده شده است دارای سطح تراکم 10 و سطح اشغال 15 درصد است . 

بهاران (تنگ جلاب)

تنگ جلاب که یکی از مورد های خوب برای سرمایه گذاری در شهر است را میتوان به عنوان گزینه مناسب برای سرمایه گذاری و آینده دار بودن در نظر گرفت دارای مجموعه های تفریحی متعددی از جمله کارتینگ و زمین تنیس ، کاخ پارسه ، باغ پرندگان و غیره میباشد .

پردیس

هییت امنای پردیس و بهاران یکی است این دو بخش از شهر به یکدیگر متصل و راه دارند که همان توضیحات بخش گلبهار برای پردیس نیز صدق میکند شما میتوانید به مطالعه بخش گلبهار برای توضحات کلی آن بپردازید .

قصر سبز

خانه باغ های قصر سبز که به چند بخش تقسیم میشود و ما بخش جهاد سازندگی آن را توضیح میدهیم . این مجموعه یکی از بخش های سرسبز صدرا به علت کاشت درخت در چندین سال قبل است . و دارای نگهبانی است . 

دادگستری قدیم

باغ ویلا های دادگستری قدیم واگذری دادگستری شیراز به کارمندان اداره مربوطه میباشد . باید در نظر داشته باشید که حتما جهت نقل و انتقال باید استعلام  های مربوطه در مورد باغ ویلا ها را انجام دهید .

دادگستری جدید

ضابطه در دادگستری جدید نیز 10 درصد سطح اشغال و 15 درصد سطح تراکم است که 10 درصد هم را میتوانید برای ساخت سونا جکوزی و استخر مورد استفاده قرار دهید . دادسگتری جدید نیز واگذاری تعاونی دادگستری به کارمندان مجموعه میباشد .

بوستان پارسیان
اهل بیت

مجموعه جهانی اهل بیت صدرا در باغشهر صدرا نام کامل آن است به دو قسمت کلی گلستان و بوستان تقسیم میشود در بخش گلستان ساخت و سازی وجود ندارد . سند تک برگ ، اوقاف و دفترچه تعاونی را میتوانید در این بخش ببینید . موضوعی را که باید در نظر داشت باید بدانید که اهل بیت از صدرا جدا شده است تراکم در اهل بیت صدرا  12 درصد است و سطح اشغال 7 درصد است برای مجموعه 
آبی ماندد سونا و جکوزی و استخر نیز دارای سطح اشغال 7 درصد است . وجود جاده تنگه قره پیری  میتواند قیمت این باغ شهر را افزایش دهد و همچنین باید بدانید که دار الرحمه صدرا در دست احداث است که در اهل بیت صدرا ساخته میشود .

زاگرس
ملکزاد

سند ملکزاد به صورت تک برگ شش دانگ ملکی است. این مجموعه به طور کانل درب خیابان است

آموزش پرورش
سی هکتاری یاس
هشت بهشت

مجموعه های باغشهری در صدرا

مهندس خلیلی