فروش 310 متر زمین در مولانا صدرا

310 متر ملکی با سند تک برگ

ورودی از مولانا 8 و پاسارگاد 8
درب از حیاط
قابلیت ساخت 6 واحد
ضابطه 60 درصد سطح اشغال و 180 درصد تراکم
همکف و سه طبقه روی همکف
سند تک برگ ، 6 دانگ ، ملکی
تصویر زمین
پلان
واحد یک
واحد دو
ابعاد زمین

مهندس خلیلی